Digmaan walang maidudulot na maganda

This creates a writer. A writer is no ordinary people. They are bunch of people who understands simplicity beyond complexity. They fantasize but knows greatly that there is always good in real world.

Digmaan walang maidudulot na maganda

Basahin ang Pahinang ito sa Ingles. Inihayag noong ika ng Agosto Isipin natin ang kasalukuyang kalagayan ng mundo. Sa mga nagdaang taon ay naranasan natin ang mga digmaan, kagutuman, salot, kamatayan, mababagsik na sakit, pagkasira ng kalikasan at sakuna Kailan tayo magkakaroon ng Kapayapaan o Kapahingahan sa mga ito?

Digmaan walang maidudulot na maganda

Ang sabi ni Maestro Evangelista, tayo ay nasumpa dahil hindi natin nakilala ang Dios at sumamba tayo Digmaan walang maidudulot na maganda ibang dios na hindi natin kilala. Maaaring ang mga kasagutan na ating kailangan ay hindi makikita sa iba't-ibang lugar na ating pinagtingnan.

Upang ating malaman ang mga kasagutan sa ating mga tanong, basahin muna natin kung ano ang masasabi ng Dios tungkol dito. Bakit dinaranas natin ang ganito? Sinasabi ni Maestro Evangelista na basahin natin ang kasagutan sa Banal na Aklat: Oh buksan mo sana ang langit, na ikaw ay bumaba, na ang mga bundok ay gumuho sa iyong harapan.

Gaya ng kung nililiyaban ng apoy ang siitan, at ng kung pinakukulo ng apoy ang tubig; upang ipakilala ang iyong pangalan sa iyong mga kaaway, upang ang mga bansa ay manginig sa iyong harapan! Ito na ang kaganapan ng pahayag ng Dios, ang sumpa Niya sa atin.

Kaya narito ngayon si Maestro Evangelista upang ibigay ang mga pahayag hinggil sa Mensahe ng Dios: Nang ikaw ay gumawa ng mga kakilakilabot na bagay na hindi namin hinihintay, ikaw ay bumaba, ang mga bundok ay gumuho sa iyong harapan. Sapagka't hindi narinig ng mga tao mula nang una, o naulinigan man ng pakinig, o ang mata ay nakakita man ng Dios liban sa iyo, na iginagawa niya ng kabutihan ang naghihintay sa kaniya.

Iyong sinasalubong siya na nagagalak at gumagawa ng katuwiran, yaong nagsialaala sa iyo sa iyong mga daan: Sapagka't kaming lahat ay naging parang marumi, at ang lahat naming katuwiran ay naging parang basahang marumi: Hindi ba natin dinaranas ang mga nagaganap na kakilakilabot na pangyayari sa buong mundo?

Bakit ginagawa ito ng Dios? At walang tumatawag ng iyong pangalan, na gumigising upang manghawak sa iyo; sapagka't ikinubli mo ang iyong mukha sa amin, at iyong pinugnaw kami sa aming mga kasamaan.

Walang tumawag sa Pangalan ng Dios! Tayo ay isinumpa nang tayo ay sumamba sa ibang dios na hindi natin nakilala.

Nakakalungkot man, nguni't ang totoo na sa dinamirami ng mga tao ngayon sa mundo, ay walang tumawag sa Kanyang Pangalan. Ngayon, ano ang huling gagawin ng Dios? At ako'y magpapasapit ng apoy sa Magog, at sa kanilang nagsisitahang tiwasay sa mga pulo; at kanilang malalaman na ako ang Panginoon.

Tula ng masamang epekto ng digmaan

At ang aking banal na pangalan ay ipakikilala ko sa gitna ng aking bayang Israel; at hindi ko man titiising malapastangan pa ang aking banal na pangalan: Narito, dumarating, at mangyayari, sabi ng Panginoong Dios; ito ang araw na aking sinalita.

Ano ang dapat gawin ng mga tao upang hindi ito maganap ng lubos? Ang sabi ni Maestro Evangelista, makinig o basahin ang kanyang pagpapakilala sa Tunay na Pangalan ng Dios sa pamamagitan ng website na ito, upang ang mga tao sa mga bansa ay makaalam at makatawag sa Tunay na Pangalan!

Kapag nakilala na ang Dakilang Pangalan ng Dios, ano ang susunod na magaganap? Mawawala na ang sumpa, Kapayapaan na sa buong mundo! At silang nagsisitahan sa mga bayan ng Israel ay magsisilabas, at sisilaban ng mga apoy ang mga almas, at susunugin ang mga kalasag at gayon din ang mga longki, ang mga busog at ang mga pana, at ang mga tungkod, at ang mga sibat, at mga sisilaban nilang pitong taon; Ezekiel Dahil ang mga "nuclear warheads" ay gagamitin na lamang sa mapayapang paraan tulad ng panggatong sa mga "nuclear plants," hindi na sa pakikidigma.

Na anopa't sila'y hindi magsisikuha ng kahoy sa parang, o magsisiputol man ng anoman sa mga gubat; sapagka't kanilang sisilaban ang mga almas; at kanilang sasamsaman yaong nagsisamsam sa kanila, at nanakawan yaong nangagnakaw sa kanila, sabi ng Panginoong Dios.

Wala nang mag-aangkat ng maraming langis at magpuputol ng maraming punong-kahoy; mapapangalagaan na natin ang ating kalikasan at magiging dalisay ulit ang mundo mawawala na ang mga polusyon at global warmingito ang "Eden. Ang mga relihiyon ay ibubuwal at kukunin ang kanilang mga ninakaw sa tao.

Ito ang sinasabi ng Dios na bagong panimula, magiging maganda na ang ating mundo at may pabaon na yaman ang mga bansa galing sa Dios.

Ito na ang pagbabalik sa Eden, ito ang inihahayag ni Maestro Evangelista sa ating lahat, ang mensahe mula sa Dios: Isang bayan, isang mundo at isang Dios Ito na ang panahon na dapat nating makilala ang tunay na Dios at ang Kanyang Dakilang Pangalan upang tayo'y magkaroon ng bagong panimula; kung hindi tayo magbabalik-loob at hindi kikilalanin ang Tunay na Dios, magpapatuloy ang "sumpa" hanggang sa ito ay manaig sa atin magpakailan man.Mar 20,  · ANG DROGA AY NAKASISIRA NG BUHAY!!

WALANG MAIDUDULOT NA MAGANDA SA ATING BUHAY!! WAG SAYANGIN ANG BUHAY DAHIL SA DROGA!!

Human contributions

-Ysabella Collene jose Gervie Mercado Kyle Velasco Isha Barachina Andrew. Ito na ang kaganapan ng pahayag ng Dios, ang sumpa Niya sa atin. Kaya narito ngayon si Maestro Evangelista upang ibigay ang mga pahayag hinggil sa Mensahe ng Dios: Nang ikaw ay gumawa ng mga kakilakilabot na bagay na hindi namin hinihintay, ikaw ay bumaba, ang mga bundok ay .

walang ginagawa upang patigilin ito. kahinaan ang pagsunod sa paghingi ni Enrique ng pera para sa pagsusugal pumapayag lamang na sayangin ng asawa ang kanilang pera na nakalaan para sa kabuhayan ng kanilang pamilya. pagpapakasal nang pilitan.

kahinaan ang paraan ng pag-aalaga sa anak: pangingialam sa mga benjaminpohle.com 3. Walang maidudulot na maganda ang concert na iyon!

Digmaan walang maidudulot na maganda

Sa Korea napigilan! Gising Pilipinas! PRAY! Intercede harder! Forward this to your friends if you are against Lady Gaga's concert here in the Philippines!

She is anti-Christ. At lahat ng songs niya ay may ibang kahulugan! Please pass! And don't just pass it, PRAY! Our trial allows access to only the 8 hour timeframe for this page.

A Trendsmap Plus subscription provides full access to all available timeframes. Don Tito - Isang makapangyarihang panginoong maylupa. na isang makapangyarihang panginoong maylupa. Nagbalik siya sa Pinyahan pagkatapos ng digmaan. Dito rin niya nalaman na iniibig siya ni Bb. dito na napawalang-sala si Lino at magkakaroon na siya ng mapayapang buhay.

Sanchez. Makikita ang aral na ito sa huling bahagi ng akda/5(1).

Si Rustam at Si Sohrab – PopotheCatBookReview